Toiminta

Alueemme

Etelärajamme on Aurajoki, lännessä Satakunnantie, pohjoisessa Tammispaltan- ja Leipäläntie Kastuntielle asti, itärajamme on Raunistulantie. Alueemme siis sisältää Lonttista, Raunistulaa, Kastua ja Vättiä.

Suomen vanhin

Yhdistyksemme on perustettu jo vuonna 1902, joten olemme Suomen vanhin asukasyhdistys. Olemme aktiivisesti ajaneet alueemme asukkaiden etua ja suhteita kaupungin virkamiehiin jo yli sata vuotta. Jäseniä meillä on noin 300.

Jäsenkortti vuodelta 1908
Jäsenkortti vuodelta 1908

Yhdistyksen tarkoituksena on pientaloasumismuodon edistäminen ja edunvalvonta Kastun, Lonttisten, Raunistulan ja Vätin alueella, Turun kaupungissa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys käy neuvotteluja, tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja. Yhdistys voi järjestää keskustelu-, esitelmä-, tiedotus-, ja muita vastaavia tilaisuuksia ja kursseja sekä tutustumiskäyntejä ja matkoja.

Yhdistys on yhteydessä muihin vastaaviin yhdistyksiin, seuraa toimialueensa pientaloasumiseen vaikuttavaa kaupungin kehittämistä ja suunnittelua sekä on tarvittaessa yhteydessä viranomaisiin ja päättäjiin. Toimintansa tukemiseksi yhdistys tarjoaa jäsenilleen vuokralle omistamiaan, pientaloasumisessa tarvittavia koneita ja laitteita. Yhdistys voi omistaa ja hallita irtainta omaisuutta ja kiinteistöjä, sekä toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Palvelut ja edut

Yhdistyksemme jäsenillä on käytössä TPK:n jäsenedut.

Yhdistyksemme omiin palveluihin kuuluvat mm. edulliset vuokralaitteet. Jäsenet voivat vuokrata yhdistyksen peräkärryä, oksanmurskainta ja pensasleikkuria. Yhdistyksen peräkärryssä on talvisin nastarenkaat, jotta kärryn käyttö olisi mahdollisimman turvallista myös liukkaalla kelillä. Vuokrauskäyttöön rekisteröidyn peräkärryn korkeat vakuutusmaksut saadaan katettua perimällä käytöstä hyvin kohtuullista vuokraa. Vuokralaitteiden vuokrauksista tehdään kirjallinen sopimus jokaisen vuokraajan kanssa. Varauskalenterista voi tarkistaa vuokralaitteiden varaustilanteen. Katso lisätietoja vuokrattavista laitteista.